Sorriso Education

06.09. - 07.09.2024
Znojmo
Obsazenost 35/60

Dvoudenní teoretická přednáška pro zubní lékaře, kteří si chtějí osvojit základy adheze nezbytné pro moderní typ minimálně invazivního ošetření. Dva dny nabité informacemi tentokrát opět ve Znojmě. Kurz adhezivní propedeutiky byl v Brně uveden poprvé v roce 2013 od té doby jej absolvovalo více než 1000 zubních lékařů.

Lektor:

MUDr. Ladislav Gregor, Ph.D., Dr.Med.Dent.

Termín a místo konání:

Začátek kurzu : pátek 6.9.2024 v 9:00, Konec kurzu: sobota 6.9. 2024 v 17:00
Centrum Louka Znojmo
V pátek večer jsou všichni srdečně zváni na společné posezení u vína.

Náplň kurzu:

  • adheze - principy, postupy, klinické aplikace

  • kompozitní materiály ve stomatologii

  • adhezivní cementace

  • přímé adhezivní výplně v postranním úseku chrupu

  • přímé adhezivní výplně ve frontálním úseku chrupu

  • fazety

  • adhezivní můstky

  • adhezivní nepřímé rekonstrukce v postranním úseku chrupu – onlaye, overlaye

  • FRC čepy a jejich cementace

 

Zajištění kurzu:

Počet účastníků kurzu je z kapacitních důvodů omezen (max. 130 osob), přihlášky jsou řazeny chronologicky.

Nejsme plátci DPH.


Cena kurzu: 11000 KčRegistrace

Fakturační údaje

ÚČASTNÍCI

Uděluji tímto společnosti identic s.r.o, se sídlem Vídeňská 6, 639 00 Brno, IČ: 02287200, DIČ: CZ02287200 (dále jen správce), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, uvedených v registrační přihlášce, za těchto podmínek:

1. Správce bude uchovávat následující osobní údaje:
- Titul, jméno a příjmení
- E-mail
- Telefonní číslo
- IKČ
- Datum narození

2. Správce použije osobní údaje výhradně pro:
- Předání potřebných informací České stomatologické komoře za účelem zajištění kreditů mé osobě
- Zasílání informací o výrobcích, službách a informací o pořádaných školeních, kurzech a kongresech

3. Třetí osoby, kterým budou osobní údaje poskytnuty:
- Česká stomatologická komora, MUDr. Ladislav Gregor, Ph.D., Dr.Med.Dent., Mgr. Eva Gregorová

Současně beru na vědomí, že:
1. Doba zpracování osobních údajů Správcem není omezena.
2. Na základě písemné žádosti je možné souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, tímto odvoláním není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího z tohoto souhlasu.
3. V případě sporu lze podat stížnost k dozorovému orgánu.


Celková cena: